Archív -> 2013-2014 - 63. ročník -> Materiály navíc k č. 4-5

Vyberte si, co Vás nejvíce zajímá:

Zde si můžete poslechnout AUDIO-nahrávku části textu "Vánoční čas" z rubriky Švýcarský blok.

Předčítá: Patrick Culik (Švýcar)


První část blogu o Švýcarsku si vždy můžete přečíst v aktuálním vydání časopisu Freundschaft,
druhou část pak zde na web-stránce nebo na FB.

Na str. 4 naleznete novou rubriku: CH Blog.

První část mého blogu si můžete přečíst v aktuálním vydání časopisu
Freundschaft, druhou část pak zde na web-stránce nebo na FB.

Zde si můžete stáhnout řešení úkolu č. 1 ze strany 6-7.


Zde si můžete poslechnout AUDIO-nahrávku textu "Karel Veliký" z rubriky Jubilare.

Předčítá: Patrick Culik (Švýcar)

Na straně 31 v časopise č. 4-5 můžete najít zajímavé odkazy k tématu FYZIKA, konkrétně o ptácích a dalších zvířatech.

Zde Vám nabízíme ještě další zajímavé odkazy:


Sbírka vzorečků
Jak byl vzoreček pro práci, hustotu, moment otáčení, výkon, kmitání atd.? Zde si je můžete najít.

 
Předpony decimální jednotky
Předpony pro tvoření násobků a částí měřících jednotek a tím k odstranění jednotek s mnoha čísly.

 
Řecká abeceda
Řecká písmena jsou používána k označení fyzikálních konstant.

Zde si můžete poslechnout AUDIO-nahrávku poslechového diktátu ke cvičení 2 v rubrice Gramatika.

Předčítá: Patrick Culik (Švýcar)


Naši partneři

Partneři