Celoroční soutěž: "Švýcarsko se představuje"
Ve školním roce 2013-2014 probíhala v časopise na str. 5 vědomostní soutěž o Švýcarsku pod záštitou švýcarského velvyslance v České republice pana Markuse-Alexandera Antonietti.


Správné odpovědi:
Zde si můžete stáhnout správné odpovědi na naše soutěžní otázky z č. 1-8.

Výsledková listina:
Kategorie kolektivy
1. místo           VOŠ a SŠ veter., zeměd. a zdrav., Třebíč, PhDr. Anna Krejčová + 37 studentů/-tek
2. místo           OA a SZdŠ, Blansko, Mgr. Soňa Vojáčková + 30 studentů/-tek
3. místo           Gymnázium a SOŠ Dr. Václava Smejkala, Ústí nad Labem, PaedDr. Ludmila Měsíčková + 21 studentů/-tek
4. místo           SOŠ elektrotechnická, Stropkov, Slovensko, Mgr. Tatianka Sejkaničová + 2 studenti
 
Kategorie jednotlivci
1. místo           Ilona Seddeli Špitálská, Čelákovice
2. místo           Aleš Březík, Olomouc
3. místo           Patricie Vyšatová, Ústí nad Labem
4. místo           Renáta Karbanová, Bratislava, Slovensko

"Švýcarský den v Praze" - slavnostní předání cen:
Dne 28. května 2014 se do Prahy sjeli z různých koutů České republiky výherci celoroční soutěže „Die Schweiz stellt sich vor“, aby společně prožili „Švýcarský den v Praze“.

Program:
- setkání se zástupci redakce časopisu Freundschaft
- prohlídka Prahy (centrum, Pražský hrad)
- prohlídka Müllerovy vily
- přijetí na Švýcarském velvyslanectví

Tisková zpráva:
Zde si můžete stáhnout tiskovou zprávu v češtině a v němčině.

Fotografie:

Účastníci z Blanska na Karlově mostě

Účastníci z Třebíče a paní Seddeli Špitálská před Pražským hradem


Všichni účastníci před Müllerovou villou


Na velvyslanectví


Kategorie školních kolektivů - 1. místo - Třebíč


Kategorie školních kolektivů - 2. místo - Blansko


Kategorie školních kolektivů - 3. místo - Ústí nad Labem


Kategorie jednotlivců - 1. místo - Ilona Seddeli Špitálská, Čelákovice


Naši partneři

Partneři