Celoroční soutěž o Švýcarsku:
Ve školním roce 2017-2018 probíhala v časopise nejen vědomostní, ale také kreativní soutěž o Švýcarsku,
a to pod záštitou Švýcarského velvyslanectví v Praze.

Výsledková listina:
Kategorie jednotlivci
1. místo          Kateřina Fialová + Tereza Kloučková, Hradec Králové
2. místo          Evelína Kolářová, Klatovy
3. místo          Ing. Aleš Březík, Olomouc

Kategorie vyučující
1. místo          Mgr. Jitka Sirůčková, Ph.D.
2. místo          PhDr. Anna Krejčová
3. místo          Mgr. Květoslava Klementová 
2. místo          Mgr. Alena Linnertová

Kategorie kolektivy
1. místo          Gymnázium J. K. Tyla, Hradec Králové 
2. místo          VOŠ a SŠ veterinární, zemědělská a zdravotnická, Třebíč 
3. místo          Obchodní akademie a Střední zdravotnická škola, Blansko
4. místo          Gymnázium Františka Živného, Bohumín 


Setkání se zástupci Švýcarské ambasády v Brně dne 20. 6. 2018
Program setkání:
Dne 20. června 2018 očekávala šéfredaktorka, paní Toufarová, výherce a výherkyně před Grandhotelem v Brně. Již v 10 hodin svítilo sluníčko tak silně, že všichni zúčastnění byli rádi, že se v rámci procházky po městě mohli schopvat do stínu mezi historickými budovami brněnského centra a také pod stromy v parku okolo pevnosti Špilberk. Velice příjemně bylo také v katedrále sv. Petra a Pavla na kopci Petrov. Po osvěžující polední pauze skupinka pokračovala směrem k Domu umění, před kterým bylo uděláno skupinové foto. Paní Jana Kuhnová ze Švýcarské ambasády přivítala výherce a výherkyně, ale také jejich vyučující a vyzvala všechny, aby si prohlédli výstavu "Druhý život" a shlédli k ní vytvořený film o 25 československých emigrantech, kteří našli po roce 1968 novou vlast ve Švýcarsku. Později se dostavil i velvyslanecký rada p. Rolf Ott, který v krátkých dialozích (v němčině) ověřil znalosti výherců soutěže o Švýcarsku a předal jim také diplomy a věcné ceny.

Fotografie:
Skupina výherců před vstupní branou na Špilberk. 


Studentky z Třebíče v parku pod Špilberkem.


Společná fotografie před Domem umění v Brně.


Výherci a výherkyně z Hradce Králové.


Předání diplomů ve škole v Třebíči.


Výherkyně z Třebíče s paní učitelkou na Špilberku.


Studenti z Blanska - rozhovor v němčině s p. Ott ze Švýcarské ambasády.


Zástupci z Bohumína před výstavou "Druhý život".


Studenti z Blanska si prohlíží výstavu "Druhý život".


 
 


Naši partneři

Partneři