ČASOPIS FREUNDSCHAFT
ISSN 0323-0384

Cílová skupina:

- všichni, kdo se učí německy nebo si své znalosti chtějí udržet, osvěžit či rozšířit

- hlavní cílovou skupinou jsou žáci 2. stupně ZŠ, SOU a SŠ a jejich učitelé německého jazyka

- k širšímu čtenářskému publiku patří také studenti VŠ, čtenáři z praxe či odborníci a

v neposlední řadě všichni další, kteří se zajímají o němčinu

- prioritně je časopis určen čtenářům z ČR a SR a jim je také přizpůsoben obsah časopisu

(informace o česko-slovensko-německých vztazích, překlad slovíček do češtiny, zaměření na specifické chyby atd.)

 

Specifikace časopisu:
- vychází od roku 1950 - letos již 68. ročník (2018-19)

- 8x během školního roku (září až červen), z toho 2x dvojčíslo

- barevně na 16-ti stránkách A4

- distribuován v ČR a SR (pouze formou předplatného, nikoliv na stáncích)

 

Obsah časopisu:

- v pravidelných rubrikách naleznete nejen texty na čtení, ale i úkoly na procvičení gramatiky a slovní zásoby

- podněty a cvičení na rozvoj všech 4 řečových dovedností - čtení a poslech s porozuměním, psaní i mluvení

- texty obsahují informace o reáliích německy mluvících zemí i ČR a SR (historie, geografie, osobnosti, zajímavosti, testy aj.), ale i z dalších oblastí jako věda, technika, společenské a přírodní vědy atd.

- časopis je možno využít v hodinách německého jazyka ve škole i na kurzech či pro samostudium (obsahuje řešení)

- materiály dobře slouží pro přípravu na maturitu, přijímací zkoušky na VŠ, státní jazykové zkoušky nebo mezinárodní certifikáty

 

Doplňkové informace:

- na naší webové stránce naleznete ještě další doplňkové texty, cvičení, odkazy atd.

- propojení s facebookem umožňuje zapojit se do diskuze na aktuální témata

- v redakci jsou odborníci z univerzit, ale také specialisté z praxe

- spolupracujeme s významnými institucemi, naše partnery si můžete prohlédnout zde.
 


Naši partneři

Partneři