Celoroční soutěž: "Jak dobře znáte Německo?"
Ve školním roce 2011-2012 probíhala v časopise na str. 5 vědomostní soutěž o Německu pod záštitou německého velvyslance v České republice pana Detlefa Lingemanna (původně pana Johannese Haindla).


Správné odpovědi:
Zde si můžete stáhnout správné odpovědi na naše otázky z vydání č. 1-8.


Výsledková listina:
Kategorie kolektivy
1. místo           Gymnázium a SOŠ Dr. Václava Smejkala, Ústí nad Labem, vyučující pí Měsíčková + 8 studentů/-tek
2. místo           Gymnázium a SOŠ, Plasy, vyučující pí Košařová + 12 studentů/-tek
3. místo           SPŠ, Most, vyučující pí Radošová + 6 studentů/-tek
4. místo           ZŠ s rozš. výukou jazyků, Kladská 1, Praha 2, vyučující pí Schütte + 6 studentů/-tek
 
Kategorie jednotlivci
1. místo           Milena Ševečková, Hrobce
2. místo           Aleš Březík, Olomouc
3. místo           Alena Nirnbergová, Plzeň
4. místo           Barbora Kosová, Praha
5. místo           Marie Gellérová, Praha
6. místo           Ilona Seddeli Špitálská, Starý Vestec / Přerov n. L.

Speciální ceny
- škola s největším počtem zaslaných odpovědí:
          VOŠ a SŠ veter., zeměd., zdrav., Žižkova 505, 674 01 Třebíč
          vyučující pí Krejčová + 65 studentů/-tek
- účastnice ze Slovenska: 
         pí Sejkanicová, SOŠ elektrotechnická, Hviezdoslavova 44, Stropkov


"Německý den v Praze" - slavnostní předání cen:
Dne 21. června 2012 se do Prahy sjeli z různých koutů České republiky výherci celoroční soutěže „Jak dobře znáte Německo?“, aby společně prožili „Německý den v Praze“.

Program:
- setkání se zástupci redakce časopisu Freundschaft
- prohlídka centra Prahy
- prohlídka Goethe Institutu + přijetí na DAAD + prohlídka Karolína
- přijetí na Německém velvyslanectví


Fotografie:

Všichni účastníci u Karlova mostu
 

Kategorie jednotlivců 


Kategorie školních kolektivů - 1. místo - Ústí nad Labem
 

Kategorie školních kolektivů - 2. místo - Plasy
  

Kategorie školních kolektivů - 3. místo - Most
  

Skupinové foto u trabanta v zahradě německého velvyslanectví


Naši partneři

Partneři